Muzeul de Istorie al Evreilor din România a fost fondat în 1978 la iniţiativa lui Moses Rosen (pe atunci, rabin şef al comunităţii evreieşti din România), într-o clădire declarată monument istoric în 2004. Este vorba despre fostul Templu al Sfintei Uniri, construit în 1836 ca locaş de cult pentru breasla locală a croitorilor. Edificiul a fost restaurat şi a suferit substanţiale alterări arhitecturale în 1910, însă în cele din urmă şi-a pierdut funcţia originală în 1968.

Din 1978, templul adăposteşte Muzeul de Istorie al Evreilor din România. Observând exponatele prezentate, vizitatorii au prilejul de a învăţa despre istoria comunităţii iudaice din România, despre originile acesteia, dezvoltarea şi contribuţia şi influenţa sa asupra culturii, economiei şi vieţii politice a ţării. Exponatele sunt dintre cele mai variate, de la picturi de valoare, numeroase articole cu valoare documentară (dintre care, unul dintre cele mai preţuite se referă la o carte scrisă de Benjamin de Tudela, şi care reprezintă o privire de ansamblu asupra stabilirii comunităţii evreieşti pe teritoriul României), obiecte de cult, tipărituri şi publicaţii care înregistrează mişcările Sioniste şi antisemite, la colecţii tematice dedicate Holocaustului.

Nume:
Muzeul de Istorie al Evreilor din România
Adresă:
2, Strada Mamulari, Bucureşti, România
Telefon:
0040 021 3110870
Website:
www.romanianjewish.org


Sus