Muzeul Mitropolit Antim Ivireanul este, prin temele pe care le acoperă colecţiile expuse aici, o prezenţă unică în viaţa culturală a oraşului Bucureşti. Muzeul este amenajat în incinta Mănăstirii Antim, iar exponatele constau din lucrări de artă brâncovenească, cărţi vechi şi obiecte ce evocă istoria tiparului.

Mănăstirea în ea însăşi este un preţuit obiectiv turistic din Bucureşti, întrucât datează de la începutul secolului al XVIII-lea. Poartă hramul ctitorului său, Mitropolitul Antim Ivireanul, o importantă personalitate care a contribuit la răspândirea culturii creştine în România la sfârşitul evului mediu şi la începutul epocii moderne.

Nume:
Muzeul Mitropolit Antim Ivireanul
Adresă:
29, Strada Antim Ivireanul, Bucureşti, România


Sus