Fondat în 1990 sub patronajul Institutului de Geologie din România, Muzeul Naţional de Geologie din Bucureşti îşi primeşte vizitatorii cu atractivele sale colecţii de minerale. Dincolo de aceste colecţii, muzeul prezintă secţiuni dedicate diverselor ramuri ale geologiei, cum ar fi paleontologia, hidrogeologia, dinamica internă şi externă a pământului şi altele asemenea. O evidentă atenţie deosebită este dată geologiei României.

Institutul administrează şi un laborator de radiometrie. Mai mult, latura didactică a institutului şi a muzeului se materializează în diverse activităţi şi evenimente în care institutul este implicat.

Nume:
Muzeul Naţional de Geologie
Adresă:
2, Şoseaua Kiseleff, Bucureşti, România
Telefon:
0040 021 2128952
Website:
www.geology.ro


Sus