Opera Naţională Bucureşti este una dintre cele mai reputate instituţii de pe scena artelor audiovizuale din capitala României. Pentru a înţelege mai în profunzime amplitudinea rolului său (atât local, cât şi la scară naţională), vizitatorii sunt îndrumaţi spre Muzeul Operei Naţionale Bucureşti.

Însă, cele 30000 de exponate prezentate la cel de-al doilea etaj al teatrului operei nu pun accent exclusiv pe traseul istoric al Operei Naţionale ca atare. Dimpotrivă, încearcă să furnizeze o imagine cuprinzătoare a tradiţiei operei la scară naţională. Colecţiile constau din partituri, fotografii, picturi, lucrări sculpturale, afişe, costume, scrisori, precum şi din obiectele personale ale marilor figuri care au modelat istoria scenei operei române.

Muzeul a fost fondat în 1964.

Nume:
Muzeul Operei Naţionale Bucureşti
Adresă:
70-72, Blvd. Mihail Kogălniceanu, Bucureşti, România


Sus