Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti din Bucureşti este unanim considerat de către turiştii străini ca fiind unul dintre obiectivele ce nu ar trebui omise, fiind cotat ca unul dintre cele mai complete muzee ale ţării. Bucurându-se de o situare aproximativ centrală în Bucureşti, muzeul se detaşează ca o oază de linişte, un cadru feeric parcă desprins dintr-o legendă rurală imemorială o.

Acest muzeu în aer liber ocupă o suprafaţă de aproximativ 10 hectare, fiind, de fapt, vorba de un parc populat de exemple de arhitectură rurală românească. Parcul este amenajat pentru a oferi o imagine cuprinzătoare a stilurilor arhitecturale folosite în construirea caselor rurale tradiţionale în România, în diverse regiuni ale ţării (Moldava, Oltenia, Transilvania, Banat, şi Dobrogea, de exemplu). Pe lângă case, patrimoniul muzeului este completat de biserici, acareturi şi mori, astfel încât să ofere vizitatorilor o imagine cuprinzătoare a vieţii rurale tradiţionale în România. Structurile (în funcţie de tipul lor) sunt dotate cu articole autentice (mobilă veche, tapiţerii, unelte şi altele asemenea), astfel încât să redea cât mai fidel atmosfera vieţii rurale.

Însă, pentru a urma îndeaproape acest scop, structurile au fost construite din materiale recunoscute ca fiind materialele tradiţionale folosite în ridicarea clădirilor de către ţărani de-a lungul istoriei (lut, lemn, trestie şi, cu o frecvenţă mai redusă, piatră). Natura perisabilă a acestor materiale este o sursă inepuizabilă de provocări pentru muzeu, care se înfruntă cu situaţia de a conserva structurile ca atare, fără a altera autenticitatea cadrului ţărănesc fără a modifica materia brută din care sunt construite exponatele.

Pe lângă valoarea sa intrinsecă de necontestat, muzeul este situat alături de Parcul Herăstrău, unul dintre cel mai frumos amenajate parcuri publice din Bucureşti. Magazinul de suveniruri din incinta muzeului, deşi este considerat mai puţin valoros decât omologul său de la Muzeul Ţăranului Român, merită vizitat.

Ca o referinţă istorică interesantă, muzeul a fost, din punct de vedere cronologic, al treilea muzeu în aer liber fondat în Europa.

Nume:
Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti
Adresă:
28-30, Şoseaua Kiseleff, Bucureşti, România
Telefon:
0040 021 3179103 / 0040 021 3179106
Fax:
0040 021 3179068
Email:
contact@muzeul-satului.ro
Website:
www.muzeul-satului.ro
Muzeul Satului BucureștiMuzeul Satului Bucureşti


Sus