Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida, sau, pe scurt, Muzeul Tehnic, a fost fondat prin graţia lui Dimitrie Leonida, întemeietor al primei şcoli de inginerie electrică şi mecanică din România, în 1909. Expune tot felul de articole muzeale, refăcând, cel puţin în parte, istoria ingineriei electrice şi a mecanicii. Se poate vorbi şi de un patrimoniu consistent de exponate din domeniul chimiei, al energiei nucleare, mineritului, telecomunicaţiilor şi hidraulicii. Patrimoniul muzeal însumează mai bine de 5000 de exponate, pentru a nu mai pomeni de generosul fond documentaristic din biblioteca muzeului.

Una dintre atracţiile Muzeului Tehnic din Bucureşti se referă la colecţia Henri Coandă, ce constă din machete de aparate de zbor. În mod evident, la Muzeul tehnic din Bucureşti pot fi admirate numeroase exponate, ceea ce este reconfortant pentru vizitatorii ce nutresc interese autentice pentru domeniile prezentate. Muzeul este situat în Parcul Carol I.

Nume:
Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida
Adresă:
2, Strada Candiano Popescu, Bucureşti, România
Telefon:
0040 021 3367777


Sus